Kyla


KYLA 

FÖRSÄLJNING INSTALLATION UNDERHÅLL  SERVICE REPARATION

KYLA

  • Kyl- och frysrum
  • Kommersiella kylar
  • Vinkylar
   • Ismaskiner


  ALLT INOM KYLA  1. FÖRSÄLJNING
  2. INSTALLATION
  3. UNDERHÅLL
  4. SERVICE & REPARATION

  Service och reparation av kylaggregat


  Vi är certifierade och kan utföra ingrepp på kylsystemet:

  kompressorbyte - hög och låg tryckspresostat - givare etc


  Vi jobbar med alla  F-gaser enligt svensk kylnorm och är mån om vår miljö.


  Är du i behov av årlig rapportering eller periodisk läckagekontroll? Det ordnar vi!

  Årsrapporten används för operatörens årliga rapportering till kommunens miljökontor. Där ska samtliga aggregat som har krav på periodisk läckagekontroll (fyllnadsmängd motsvarande 5 ton CO2e eller mer (10 ton CO2e för hermetiskt slutna aggregat)), redovisas om de tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer.


  Årsrapporten innehåller tre sidor betecknade A, B och C:

  A – KÖLDMEDIEHANTERING – Sammanställning av i anläggningen ingående aggregat
  B – KONTROLL AV LÄCKAGE
  C – CERTIFIKATFÖRTECKNING


  Källa: skvp.se

  FÖR PRIVATKUNDER


  Visste du att du kan använda dig av RUT eller ROT för arbetskostnad på din kyl- eller värmeutrusning?