Tjänster


Vi utför service, reparation och underhåll på de flesta typer av: 


  • Vitvaror
  • Tvättstugor
  • Storköksutrustning
  • Värmeanläggning
  • Värmepumpar
  • Kommersiella kylprodukter


Även försäljning och installation av värmepumpar och kommersiella kylprodukter.


Vi är även specialiserade på vinkylar och kylutrustning till vinkällare.

Förebyggande underhåll av värmepumpar, luftkonditionering och kylanläggning är en viktig del av vår verksamhet speciellt ur en miljösynpunkt. Där utför vi en årlig:

  • Läckagekontroll 
  • Köldmedierapportering